Aby wejść na moją stronę kliknij na obrazek poniżej:"Być rządzonym to być obserwowanym, nadzorowanym, szpiegowanym, kierowanym, nastawianym, podporządkowanym ustawom, indoktrynowanym, zmuszanym do wysłuchiwania kazań, kontrolowanym, szacowanym, ocenianym, cenzurowanym, poddawanym rozkazom ludzi, którzy nie mają ani prawa, ani wiedzy, ani cnót obywatelskich;

Być rządzonym oznacza przy każdej transakcji, przy każdym działaniu, przy każdym ruchu być odnotowanym, rejestrowanym, kontrolowanym, opodatkowanym, ostemplowanym, opatentowanym, licencjonowanym, autoryzowanym, aprobowanym, napominanym, krępowanym, reformowanym, strofowanym, aresztowanym;

Pod pretekstem dbałości o dobro ogółu jest się opodatkowanym, drenowanym, zmuszanym do płacenia okupu, eksploatowanym, monopolizowanym, poddawanym presji, uciskanym, oszukiwanym, okradanym;

Wreszcie przy najsłabszych oznakach oporu, przy pierwszych słowach skargi i pierwszych słowach buntu, represjonowanym, karanym, obrażanym, nękanym, śledzonym, poniżanym, bitym, rozbrajanym, duszonym, więzionym, rozstrzeliwanym, sądzonym, skazywanym, deportowanym, chłostanym, sprzedawanym, zdradzanym, i na koniec wyśmiewanym, wyszydzanym, znieważanym, okrywanym hańbą.

Taka jest władza, taka jest jej sprawiedliwość, taka jest jej moralność."

P.J. Proudhon

Słynne cytaty:

"Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmuszają ludzi do podporządkowywania się przemocy" - L. Tołstoj
"Ktokolwiek kładzie na mnie rękę, aby mną rządzić, jest uzurpatorem i tyranem - uważam go za swego wroga" - P.J. Proudhon
"Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują zbudować most nawet tam, gdzie nie ma rzeki" - N. Chruszczow
"Każdy mówi czasem głupstwa. Nieznośne są tylko głupstwa wygłaszane uroczyście" - M. de Montaigne
"Patrioci mówią o umieraniu za ojczyznę, lecz nie wspominają o zabijaniu za ojczyznę" - B. Russell
"Nic nie położy kresu wojnom, jeśli ludzie sami nie odmówią swego w nich udziału" - A. Einstein
"Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy" - N. Bohr
"Tolerancja powinna być najważniejszym elementem istnienia państwa" - A. Modrzewski
"
Demokracja jest sztuką kierowania cyrkiem z klatki dla małp" - H. Mencken
"Dyplomacja jest sztuką powstrzymywania się od użycia siły"  - H. Kissinger
"Prawdziwa władza stara się o to, by nie wpadać w oczy" - H. Nicholson
"Im większa władza, tym groźniejsze jej nadużycie" - P.J. Proudhon
"Jakże wielka jest różnica między wolnością myśli, a wolnością słowa"
"Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach" - M. Bakunin
"Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni" -
Cyceron
"Nie władza korumpuje. Korumpuje lęk przed utratą władzy"
"Nie jestem szalony. Interesuje mnie wolność!" - J. Morrison
"Nie ważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy" - J. Stalin
"Lepsza śmierć w boju niż życie w niewoli" - E. Zapata

"Kiedy zastanawiamy się nad swoim życiem, to właściwie sam fakt, że żyjemy powinien nas najbardziej zadziwić" - R. Schneider
"W labiryncie życia nie ustawiono drogowskazów. Każdy błądzi, kręci, a później szuka właściwego wyjścia"
"Żaden literat nigdy nie wymyśli nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie" - A. Strug
"Gdy człowiek nie ceni czegoś bardziej od życia, to jego życie jest niewiele warte"
"Najbardziej uniwersalnym językiem świata jest język uczuć" - J. Bułatowicz
"Żyjemy, nie tak jak chcemy, ale tak jak potrafimy" - Demokryt
"Błogosławieństwo nieistnienia doceniają tylko cierpiący"

"Przez całe życie trzeba się uczyć umierać" - Seneka

"W dniu w którym radość innych jest twoją radością, w dniu w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem, masz prawo powiedzieć kocham" - M. Quoist
"Miłość to niekończąca się tajemnica, bo nie ma żadnej rozsądnej przyczyny, która mogła by ją wytłumaczyć" - R. Targe
"Jeżeli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci, lecz jeżeli ściśniesz ją zbyt mocno, umrze. Oto jedna z zagadek" - T. Hall
"Miłość nie jest skarbem, który się posiadło, lecz obustronnym zobowiązaniem" - A. de Saint-Exupéry
"Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu" - J. Paul
"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest nie widoczne dla oczu" - A. de Saint-Exupery
"Nic nie jest tak miękkie, i zarówno tak twarde jak ludzkie serce"- G.C. Lichtenberg
"Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają"  - R. Rithe
"Miłość i prawdę można ukrzyżować, ale nie można jej zabić" - J. Popiełuszko
"Jeżeli miłość umiera, oznacza to, że jej nigdy nie było" - E. Stachura
"Miłość jest jak grypa z powikłaniami. Zawsze zostawia jakiś ślad"
"
Tylko miłość potrafi zatrzymać czas" - M. Proust
"Kochajmy swoich nieprzyjaciół" - Jezus Chrystus

"Mamy prawo usunąć cierpienie, ale nie możemy zapomnieć o jego wartości" - J. Popiełuszko
"Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia" - A. de Saint-Exupery
"Nadzieja, być może stanowi ten sam materiał co nasza dusza" - G. Marcel
"Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją" - Platon
"Szaleństwo to źródło rozkoszy znane jedyne szaleńcom" - Forrest Gump

"Nadzieja jest dobrym śniadaniem, ale złą kolacją" - F. Baco
"Każda prawda ma dwie strony: moją i Twoją" - I. Evangelu
"Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą" -  św. Augustyn

"Piękno bez dobroci jest jak dom bez drzwi, okręt bez wiatru, źródło bez wody..." - Przysłowie włoskie
"Aby być wielkim, trzeba być kiedyś małym" - Przysłowie francuskie
"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" - Przysłowie polskie

"Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy" - J. Goethe
"Należy usuwać przyczyny zła, a nie jego objawy" - Arystoteles
"Zło rodzi się z niewiedzy" - Erazm z Roterdamu
"Dobro nie walczy ze złem, a leczy je" - E. Kafka
"Największe zło to tolerować krzywdę" - Platon

"Wśród cierpienia i niedoli nawet przekonany ateista zaczyna rozglądać się za Bogiem" - P. Johnson
"Z tego, że nie wierzysz w Boga, nie wynika jeszcze, że on w Ciebie nie wierzy" - P. Johnson
"Miłość nie jest jednym z atrybutów Boga, ale sumą jego wszystkich atrybutów" - J. Gibbon
"Bóg nie jest po naszej stronie, ale liczę na to, że ma nas po swojej" - A. Lincoln
"Bóg jest, nawet jeśli go nie ma" - E. Cioran